૩ ડોબા - ૩ મિસ્ટેક્સ ઓફ ગોડ - 3 Doba - 3 Mistakes of Godસુપ્રસિદ્ધ લેખક વિલિયમ શેક્સપિયરે કહ્યું છે,""નામમાં શું રાખ્યું છે? ગુલાબને બીજા કોઈ નામથી બોલાવો તો પણ તેની સુગંધમાં કોઈ જ ફર્ક પડતો નથી."" આ કોમેડી ફિલ્મના મુખ્યપાત્રોમાં તેમના નામ અનુસાર એક પણ ગુણ નથી. નયન પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે, ઘ્વનીત ઘ્વનીરહિત (મૂંગો) છે, જ્યારે કરન બહેરો છે. વાર્તા એક અણધાર્યો વળાંક લે છે જ્યારે આ ત્રણેય ભાઈઓ ત્રણ સુંદર છોકરીઓને મળે છે. ફિલ્મનું સંગીત વાર્તાને વધુ મજેદાર બનાવે છે.

This Urban Gujarati Comedy movie is a story of three brothers named Nayan, Dhwanit & Karan. William Shakespeare has rightly said that “WHAT IS THERE IN A NAME? THAT WE CALL ROSE, BY ANY OTHER NAME WOULD SMELL AS SWEET”. These three brothers have disabilities which contradict their name. Nayan is visually impaired (blind), Dhawanit is mute and Karan can’t hear at all. The story takes unexpected turn when they meet three beautiful girls. Nishith Brahmbhatt, Chetan Daiya and Nirav Mashruwala have brilliantly played lead characters. Catchy music and hummable songs are just icing on the cake.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...