આપણે તો ધીરુભાઈ - ગુજરાતી ફિલ્મ - Aapne To Dhirubhai - Gujarati Filmમાનો લાડલો ધીરેન્દ્ર (વ્રજેશ હીરજી) 30 વર્ષનો ઢગો થયો પણ હજુ કોલેજમાં જ છે. ધીરુભાઈ અંબાણીથી પણ વધારે શ્રીમંત બનવાના સપના સેવતા ધીરુના ખિસ્સા ખાલી છે પણ ભપકા ભારી છે. તેના નખરા જોઈને એક દિવસ કોલેજમાં તેને કોઈ હકીકતમાં પૈસા કમાડીને દેખાડવાનો પડકાર ફેંકે છે. મનગમતી છોકરી બાજુમાં ઉભી હોય ધીરુ વટમાં ને વટમાં આ પડકાર ઝીલી લે છે. બિઝનેસનો B પણ ન જાણતો ધીરુ મા ની મદદથી બાપા પાસે ધંધો કરવા પૈસા કઢાવે છે. એક પછી એક અનેક ધંધામાં છબરડા કરનાર ધીરુ પરિવારનો જ નહીં પણ તેની ગર્લફ્રેન્ડનો પણ વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે. હવે ધીરુનું શું થશે?

This laughter-riot is a story of young lad Dhirendra (Vrajesh Hirjee) whose role-model is business tycoon Dhirubhai Ambani. He often immitates his idol. One day, someone dares him in front of his crush to become richer than Dhirubhai and he ends up accepting the challenge. With the help of his mother, he convinces his father to finance his business ideas couple of times. However, all his ideas turn out to be blunders. Not only his parents but his girl-friend also gives up on him and he finds himself in miserable situation. How will he win them back? To know, watch this Urban Gujarati Movie.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...