અવસર આવીને ઉભો આંગણે - Avsar Aavi Ne Ubho Aangneકુંજકિશોરના ૭૫મા જન્મદિવસે તેમની પત્ની સ્નેહપ્રભા અલગ રહેતા ત્રણ બાળકોને આમંત્રણ આપે છે. પરંતુ પરિવારજનો વચ્ચેના દબાયેલા જુના મતભેદો અને તકરારો બહાર આવે છે અને ઉજવણીની ધૂળધાણી થઈ જાય છે. ફરી એક વાર તેમની પત્ની અને બાળકો ઘરની શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો કરે છે. સુરેશ રાજડા અને સરિતા જોશીનો ઉત્કૃષ્ટ અભિનય આ નાટકને યાદગાર બનાવે છે.

On Kunjkishore's 75th birthday, his wife Snehprabha invites their three grown children for a surprise party. But the reunion is marred when old conflicts flare up, forcing the family to address some long-ignored unhealed wounds. As they celebrate Kunjkishore's big day, his wife and children also try to resolve their disputes and restore peace within their home. Watch Suresh Rajda and Sarita Joshi’s excellent performances in this heart-touching family drama.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...