ચાલ ધરમનો ધંધો કરીયે - Chaal Dharam No Dhandho Kariyeએક લુચ્ચા અને વગદાર બિલ્ડરની ચાલમાં સપડાયેલા કોઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટીના સભ્યોને પોતાનું ઘર બચાવવા પૈસાની સખત જરૂરત પડે છે. જો તેઓ સમયસર બિલ્ડરને વળતર ન ચૂકવે તો તણખલું-તણખલું ભેગું કરીને બનાવેલો તેમનો માળો વિખાય જાય તેમ છે. ટૂંકા સમયમાં ખુબ જ પૈસા કમાવવા તેઓ જૂનો અને જાણીતો પણ અત્યંત સફળ નીવડેલો ધરમનો ધંધો અપનાવે છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન તેઓ ધાર્મિક નાટક કરે છે. અભિનયનો કક્કો પણ ન જાણતા લોકો નાટકમાં અનેક હાસ્યાસ્પદ છબરડાઓ કરે છે. દર્શકો તેમનો શું હાલ કરશે? શું આ ધર્મનો ધંધો કરીને તેઓ બિલ્ડરને પૈસા સમયસર ચૂકવી શકશે?

Having fallen into cunning builder’s trap, the members of co-operative society get united to find their way out. To save their home, they need to pay huge compensation to the builder in short period of time. Having no other option, they decide to pursue age-old lucrative business i.e. making money in the name of god and religion. They decide to do mythological drama during Ganpati Festival. These amateur actors’ hilarious goof-ups on the stage make audience burst in frenzied laughter. Will they be able to pay compensation to the builder on time?


Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...