ફેમિલીની દાંડી કુચ - Family Ni Dandikuchબે ભાઈઓ તેમની પત્ની અને પિતા સાથે એક જ ઘરમાં રહે છે. મોટા ભાઈનું તેની બૈરી આગળ કાઈ ચાલતું નથી, જ્યારે નાના ભાઈએ પત્નીને ખુબ જ દાબમાં રાખી છે. દેરાણી-જેઠાણી વચ્ચે સાપ અને નોળીયા જેવો સંબંધ છે. એક તાંત્રિક તેમના ઘરે આવે છે અને નાની વહુને પતિને કાબુ કરવા એક મંત્ર આપે છે. આ મંત્ર વિપરીત પરિણામ આપે છે અને બધાની જાણે પનોતી બેસે છે. કોઈ જ રસ્તો ન દેખાતા દેરાણી-જેઠાણી 'ગાંધીગીરી' પર ઉતરી પડે છે. શું આજના જમાનામાં ગાંધીગીરી કામ કરે છે?

FAMILY NI DANDIKUCH is a family drama that advocates 'Gandhigiri'. A widower (Jaydeep Shah) is living with his disintegrated family which includes two sons and their wives. His two sons are poles apart. Elder one is henpecked husband and younger one is very domineering husband. Their wives can’t stand each other at all. The situation gets more complicated when a Tantrik visits their home with a miraculous remedy. The trick misfires and two sisters-in-law resort to Gandhigiri to set everything right. Does Gandigiri really work in modern times?

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...