ફાધર મારા ગોડફાધર - Father Mara Godfatherકરોડપતિ ભોગીલાલ (અમિત દિવેટિયા) પોતાની આવડતથી નીચેથી ઉપર આવ્યા છે. જ્યારે તેઓ પુત્ર શ્રવણને ફિલ્મ બનાવવા માટે પૈસા આપવાનો ઇનકાર કરે છે ત્યારે કળીયુગનો શ્રવણ બાપને વેચવાનો નિર્ણય કરે છે. કરોડોનો વારસો મેળવવાની લાલચે એક ગુંડો (કમલેશ ઓઝા) ભોગીલાલને ખરીદે છે. ભોગીલાલ ગુંડાનું હૃદયપરિવર્તન કરે છે અને બંને મળીને લોભી પુત્રને પાઠ ભણાવવાનું નક્કી કરે છે.

Rich Bhogilal (Amit Divetia) is a self-made person. When he refuses to produce his son Shravan’s debut movie, Shravan decides to sell him. He finds a buyer in the local goon (Kamlesh Oza). Bhogilal not only reforms the goon but both of them decide to teach the greedy son a lesson.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...