ગુજ્જુભાઈની ગોલમાલ - Gujjubhai Ni Golmaalઅરવિંદ સાદગીમાં માનવાવાળો સંતોષી જીવ છે. પરંતુ સાસુ, સાળા અને ઘમંડી પત્નીની વધતી જતી માંગોને પૂરી કરવા તેણે દિવસ-રાત પ્રયત્ન કરવા પડે છે. પૈસા કમાવવા તે શોર્ટકટ અપનાવે છે. વિવિધ કૌભાંડકારી યોજનાઓનો શિકાર બન્યા પછી અરવિંદને ભગવાન યાદ આવે છે. ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કર્યાં પછી અરવિંદનો લોભ માઝા મુકે છે. અત્યંત રમૂજી નાટક.

Being unable to meet his wife’s ever-increasing demands, Arvind (Siddharth Randeria) strives to make easy money. He tries a few options to make a quick buck. To his misfortune, all of them turnout to be scams. Subsequently, he realizes that God has blessed him to make his dreams come true. His greed knows no limit and he gets entangled in his own trap. Is there a way out? This drama comes with 100% Uproarious Laughter Guarantee.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...