ઈશ્વરની એક્સચેન્જ ઓફર - Ishwar Ni Exchange Offerસારૂ-નરસું, શુભ-અશુભ, નસીબ-કમનસીબ - આ બધું એક જ સિક્કોની બે બાજુઓ છે. કહેવાય છે ને કે વહેમનું કોઈ ઓસડ નથી. અપૂર્વની માતા અનેક અંધશ્રદ્ધાઓનો શિકાર છે, જ્યારે તેના પિતા એક સમજદાર વ્યક્તિ છે. તેમની સંબંધી રંભા કોઈ કારણસર તેમના પરિવારની શાંતિ ભંગ કરવાની એક પણ તક છોડતી નથી. રંભા અપૂર્વની માતાના મનમાં વહેમનું બીજ વાવે છે કે પરિવારમાં થતી બધી અપશુકનિયાળ ઘટનાઓ માટે તેમની થનારી વહુ દામિની જવાબદાર છે. સમય જતા, પરિવારજનો તો આ વહેમથી છુટકારો મેળવી લે છે પણ અપૂર્વ દામિની સાથે લગ્ન કરવા મૂંઝવણ અનુભવે છે.

Good and bad, lucky and unlucky, auspicious and the inauspicious are invariably two sides of the same coin. There is no cure for superstitions and blind faith. Apoorva's superstitious mother is a staunch believer of rituals and omens. On the contrary, his father was a man with rational thinking. His relative Rambha is hell-bent on creating havoc in his family for some reason. She plants a seed of doubt in Apoorva's mother's mind that the misfortunes of the family are due to the bad influences of Damini - their would-be daughter-in-law. The family somehow overcomes everything over a period of time, but Apoorva gets perplexed whether he should marry Damini or not. 


Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...