મુસાફિર છું યારો - ગુજરાતી ફિલ્મ - Musafir Chhu Yaaro'મુસાફિર છું યારો' પિતા-પુત્ર અને ત્રણ મિત્રો વચ્ચેના સંબંધો પર આધારિત સમકાલીન ફિલ્મ છે. ત્રણ મિત્રો પોતાના રોજિંદા જીવનથી કંઈક અલગ કરવા પોતાના બાઈક પર ગુજરાતના પ્રવાસ પર નીકળી પડે છે. રોડ યાત્રા દરમિયાન, તેમને વિવિધ પ્રકારના લોકો મળે છે. જુદાજુદા સ્થળોએ અવનવા લોકોને મળવાથી અજયના દૃષ્ટિકોણમાં ઘણું પરિવર્તન આવે છે. સંબંધોને અવગણતો અજય નકારત્મક વલણ છોડીને દુનિયાને જેવી છે તેવી સ્વીકારતા શીખે છે.

Musafir Chhu Yaaro is a very contemporary movie about relationship between father and son on one hand and three friends on the other. Three buddies embark on a road trip on their bikes. During journey, protagonist Ajay (Vasim Bloch) meets different kind of people. This interaction transforms him completely and changes the way he sees the world. Commitment phobic Ajay now finds the world a better place to live in and is no longer afraid of getting into relationship.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...