પલ્લવી બની પાર્વતી - Pallavi Bani Parvatiપરિવારજનોએ પલ્લવી સાથે તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા છે કારણ કે તે ડાન્સ-બારમાં કામ કરે છે. પલ્લવી તેની બહેન શિલ્પા માટે ખુબ જ લાગણી ધરાવે છે. જ્યારે શિલ્પાના સાસરિયાઓને પલ્લવીના વ્યવસાયની ખબર પડે છે ત્યારે તેઓ શિલ્પા સાથે સગાઈ તોડી નાખે છે. પલ્લવી આ દુઃખમાંથી ઉગરે તે પહેલા તે એક ખૂનની સાક્ષી બને છે. ખૂનીથી પલ્લવીને બચાવવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તેને પાર્વતી નામની વિધવા તરીકે મહેતા પરિવારમાં નોકરાણીનું કામ અપાવે છે. મહેતા પરિવારની છાપ સમાજમાં સારી નથી. સમય જતા પલ્લવીને ખબર પડે છે કે મહેતાભાઈ અને તેમના બે પુત્રો સારા માણસો છે. વર્ચસ્વી હંસા મહેતા પરિવારજનો પાસે પોતાનું ધાર્યું કરાવે છે. જ્યારે પલ્લવીને ખબર પડે છે કે હંસાના કારણે જ શિલ્પાની સગાઈ તૂટી છે, પલ્લવી ત્યાં રહીને બધું બરાબર કરવાનો નિર્ણય કરે છે.

Family members have broken all ties with Pallavi as she works in a dance-bar. Pallavi truly adores her sister Shilpa. Shilpa’s enagement gets called off by her in-laws when they get to know about Pallavi’s profession. Before Pallavi overcomes grief caused by this incident, she ends up witnessing a murder. To save Pallavi’s life, police inspector makes her disguise as a widow named Parvati. She works as maidservant for Mehta Family that does not have very good image in the society. Eventually, Pallavi realizes that Mr. Mehta and his two sons are nice human beings. The dominant lady Mrs. Hansa Mehta is real trouble maker and she is also responsible for breaking her sister’s enagement. Though Pallavi knows that Hansa is tough nut to crack, she decides to stay there and set everything right. This drama is perfect blend of comedy and emotions.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...