પપ્પા આવા જ હોય છે - Pappa Avaj Hoy Chheએક પિતા માટે તેના સંતાનની ખુશીથી વિશેષ કશું જ નથી હોતું. એક પ્રમાણિક સરકારી કર્મચારી રાજેશ (ધર્મેશ વ્યાસ)ને તેના પુત્રની અભિલાષાની જાણ થાય છે... એક એવું દિવાસ્વપન જેને સાકાર કરવું મધ્યમ વર્ગીય માણસના ગજાની બહારની વાત છે. વાત ને ઉડાડી દેવા તે પુત્ર સમક્ષ એક મોટો પડકાર ફેંકે છે અને પુત્ર આ પડકાર સ્વીકારી લે છે. હવે જો પુત્ર સફળ થાય તો તેનું સપનું પૂરું કરવું પિતા માટે એક પડકાર બની જશે. ૩૦૦થી પણ વધારે શો પૂર્ણ કરનાર આ નાટકમાં પિતા-પુત્ર વચ્ચેના ભાવનાત્મક સંબંધોના તાણાવાણાને ખૂબ જ અસરકારક રીતે વણી લેવામાં આવ્યા છે.

For a father, nothing is more important than his child’s happiness. An honest government employee Rajesh (Dharmesh Vyas) realizes his son Hitansh has his own aspiration… a dream that is too big to fit into his small pocket. He dares his son to perform an almost impossible task. If Hitansh succeeds, fulfilling his dream is going to be a big challenge for Rajesh. The drama with more than 300 shows worldwide explores the intricacies of emotional bond between father and son.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...