રાત આવી લફડા લાવી - Raat Aavi Lafda Laviપત્નીની ગેરહાજરીમાં એક સીધોસાદો વેપારી માણસ (અરવિંદ વેકરીયા) તેના ભાગીદારની વાતમાં આવી, પોતાની રાત રંગીન કરવા કોલ-ગર્લને ઘરે બોલાવે છે. બસ, ત્યારથી જ તેની પનોતી બેસે છે અને શરૂ થાય છે હત્યાઓ અને પોલીસની પૂછપરછનો દોર. પોલીસ અસલી ગુનેગારનું પગેરું પકડી શકશે? જાણવા માટે જુઓ આ સસપેન્સ નાટક જે તમને અંત સુધી જકડી રાખે છે.

In absence of his wife, Sharad (Arvind Vekaria) parties with his friend and business partner Abhishek(Mehul Buch). Under the influence of alchohol, Abhishek convinces Sharad to invite call-girl at his place and have some fun. What pursues is series of murders and never-ending police investigation. After all, who is the mastermind? To know, watch this suspense yet comedy drama that keeps you on the edge of seat till climax.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...