રાજ્જા લાગ્યુ તો તીર - Rajja Lagyu To Teerઆર્કિટેક્ટ પતિ અને તેમની સુંદર પત્ની સોમથી શુક્ર તેમના પેડર રોડના આલિશાન ફ્લેટમાં રહે છે, જ્યારે શનિ-રવિ તેમના મડ આઈલેન્ડના બંગલામાં મહાલે છે. તેનાથી ઉલટુ, તેમની જાણ બહાર અવિનાશ શનિ-રવિ તેમના આલિશાન ફ્લેટમાં રહે છે અને શનિ-રવિ તેમના મડ આઈલેન્ડવાળા બંગલામાં. એક દિવસ પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝગડો થાય છે અને પત્ની મડ આઈલેન્ડ જવાની બદલે પેડર રોડના ફ્લેટ પર પછી આવી છે. પોતાના ફ્લેટમાં એક અજાણ્યા પુરુષ (અવિનાશ) ને જોઈ તે હેરાન થઈ જાય છે. અવિનાશને મળવા તેની ગર્લફ્રેન્ડ સંતુ, સંતુની પાછળ તેનો બાપ અને બીજા અનેક લોકો આવી ચઢે છે અને શરૂ થાય છે હાસ્યની ધમાચકડી. અરરરર... કેતકી દવે કોમેડી રોલમાં તદ્દન છવાઈ જાય છે.

Architect husband and his beautiful wife live in their luxurious flat at Peddar Road during weekdays. They spend weekends at their Madh-Island bungalow. While they are away from their home, homeless Avinash seeks refuge in their home and bungalow without their knowledge.
One day, while heading for their bungalow, husband and wife end up having altercation and angry wife returns home only to find a stranger (Avinash) in their flat. To make matter worse, Avinash’s girlfriend and girl friend’s father also reach there and Comedy of Errors follows. Watch Arararara.. fame Ketaki Dave’s hilarious performance in this rib-tickiling comedy.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...