ઋતુનો રિતિક - Rutu No Hritikમા-વિહોણી ઋતુ તેના પિતા વેલજી સાથે સ્નેહના અત્યંત મજબૂત સેતુથી જોડાયેલી છે. વેલજીને ત્યારે જબરદસ્ત આંચકો લાગે છે, જ્યારે ઋતુ તેના મનપસંદ છોકરા પવન સાથે તેમની મુલાકાત કરાવે છે. વેલજી કોઈ પણ યોગ્ય કારણ વગર દીકરીને પસંદને નાપસંદ કરી નાખે છે. શું વેલજી દીકરીના પ્રેમમાં બીજા કોઈ સાથે ભાગ પડાવવા નથી માંગતા? શું વેલજીને પવનની ઈર્ષા થાય છે? વેલજીને મનાવવા ઋતુ અને પવન જાત-જાતના પાપડ વણે છે. શું તેમને સફળતા મળે છે? જાણવા માટે જુઓ આ રમુજી લવ-સ્ટોરી.

After death of his wife, Velji brings up his daughter Rutu with great care and love. He is too attached to Rutu emotionally. When Rutu introduces his boyfriend Pawan to Velji, Velji gets taken aback completely. He just can’t stand the fact that her daughter has chosen her life-partner. May be, he is jealous of Pawan and does not want to share his daughter’s love with anyone else. For no valid reason, he rejects the guy straightaway. Pawan tries to impress Velji by moving into his house. Will he be able to impress Velji?

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...