સપ્તપદી - ગુજરાતી ફિલ્મ - Saptapadii - Gujarati Filmસિદ્ધાર્થ અને સ્વાતી પોતાના લગ્નજીવનના ૨૦ વર્ષ પુરા થવાની ઉજવણી કરવા સાપુતારા જાય છે. ત્યાં સ્વાતીની મુલાકાત મોહસીન નામના બાળક સાથે થાય છે. મોહસીનને જીવનમાં કોઈ મોટો આઘાત લાગ્યો છે. સ્વાતી તેને આ આઘાતની અસરમાંથી બહાર લાવવા ઈચ્છે છે. પોલીસ તેને અને તેના પતિને મોહસીનથી દૂર જ રહેવાની ચેતવણી આપે છે, પણ સ્વાતી પોતાની જાતને રોકી શકતી નથી. એવું લાગે છે કે સ્વાતીએ પોતાનું લગ્નજીવન જ નહીં પણ પોતાનો જીવ પણ જોખમમાં મૂકી દીધો છે. આગળ શું થાય છે - જાણવા માટે જુઓ 'સપ્તપદી'.

Siddharth and Swati – the couple in late 40s decide to make their 20th Wedding Anniversary special. Their holiday in Saputara changes their life forever. Swati bumps into Mohsin – a traumatised child. It seems that this child has witnessed some heinous crime. Though police and her husband ask her to keep away from the child, Swati can’t help being with the child, taking care of him and thereby causing a rift in her marital life. Has Swati put her life in danger too?

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...