વાત બહાર જાય નહી - VAAT BAHAR JAAY NAHI50 વર્ષના દામ્પત્ય-જીવન બાદ, પ્રાણજીવનદાસ (સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા) પોતાના બધા કુકર્મોની પત્ની સમક્ષ કબુલાત કરે છે. જુગાર રમવા, દારૂ પીવા અને પરસ્ત્રીગમનના તેમના પ્રયાસ વિષે પત્નીને જણાવે છે. આ કબૂલાતથી, આક્ષેપો અને પ્રતિ-આક્ષેપોના વમળો સર્જાય છે અને આવે છે હાસ્યનું ઘોડાપુર. અંતમાં તેમની પત્ની પોતાનું એક ગુપ્ત રહસ્ય તેમની પાસે કબુલે છે અને તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી જાય છે. હાસ્યસમ્રાટ સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા દ્વારા નિર્દેશિત-અભિનીત નાટક.

After 50 years of marital life, Pranjivandas (Siddharth Randeria) confesses all his wrong doings before his wife. He admits his clandestine acts of gambling, drinking and even an attempt to commit adultery. This confession leads to hilarious accusations and counter-accusations which will surely make you burst into laughter. He is swept off his feet when his wife shares her secret with him. The acclaimed play is directed by superstar Siddharth Randeria who also plays the lead character.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...