વર મારો લગ્ને લગ્ને કુંવારો - Var Maro Lagne Lagne Kunwaroછેલબટાઉ મનોજકુમારના અનેક સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ છે. તેમને પોતાની પત્નીની લાગણીઓની જરા પણ દરકાર નથી. ભાગ્યવિધાતા મનોજને પાઠ ભણાવવાનું નક્કી કરે છે. કેવી રીતે? જાણવા માટે જુઓ આ પારિવારિક રમૂજી નાટક જે દરેક પુરુષને એક નૈતિક સંદેશ આપે છે. કોમેડી ક્વીન પ્રતિમા ટી.ની રમુજો તમને પેટ પકડાવીને હસાવશે.

Being a promiscuous guy, Manoj is having affairs with many women. He does not care about his wife’s feelings. Destiny decides to teach lecherous Manoj a lesson. To know how, watch this family comedy drama that teaches every man a moral lesson. Comedy queen Pratima T. makes you burst into uproarious laughter.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...