વાહ! તમે પણ ગ્રેટ છો - Wah Tame Pan Great Chhoસગુણાદેવી સ્ત્રીઓના અધિકારો માટે લડતી કાર્યકર છે. તેમના બધા જ પરિવારજનો તેમણે બનાવેલા નિયમોનું અચૂક પાલન કરે છે. સમય જતા, તેમની પુત્રી નિશા એક કુખ્યાત ગેંગસ્ટર સાથ લગ્ન કરવા ઈચ્છે છે. સગુણા ભૂલથી એ ગેંગસ્ટરને પૈસાદાર સમજી લે છે અને લગ્ન માટે મંજૂરી આપે છે. પરંતુ લગ્ન પછી જમાઈ પુત્રીને સાથે લઈ જવાને બદલે સાસુના ઘરમાં જ ધામા નાખે છે. શું જમાઈ સગુણાદેવીએ બનાવેલા નિયમોને અનુસરશે? સગુણા તેનાથી છુટકારો મેળવી શકશે? જાણવા માટે, આ અદભુત કોમેડી નાટક.

Saguna Devi, a women rights’ activist, rules her house with an iron fist. Each of her family members has to follow the rules she has made for them. Eventually, her daughter Nisha plans to get married to a notorious gangster. Saguna believes the gangster to be rich and gives approval for the marriage. But after their marriage, her son-in-law decides to live at Saguna’s house instead of taking Nisha with him. Will he follow the rules set by Saguna Devi? Will Saguna be able to get rid of him? To know, watch this wonderful comedy.


Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...