બા તુસ્સી ગ્રેટ છો - Baa Tussi Great Chhoમાબાપનો વારસો તો બધા સંભાળે, પણ વારસાની ચિંતા કર્યા વગર માબાપને સંભાળે તે સંતાનને સંસ્કારી કહેવાય. જ્યારે પોતાનું જ લાડકવાયુ સંતાન તેની બૈરી સાથે મળીને, સંપત્તિ માટે માબાપની વિરુદ્ધ કાવત્રા કરે, ત્યારે માબાપ પર શું વિતતું હશે? વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પણ બા અને બાપુજી તેમના બૈરીઘેલા પુત્ર અને સ્વાર્થી વહુથી હાર માનતા નથી અને ઈંટનો જવાબ પત્થરથી આપવાનું નક્કી કરે છે. વિશ્વાસઘાતનો ભોગ બનેલા તરછોડાયેલા માબાપની વ્યથાનું આ નાટકમાં સચોટ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

People we love the most are the ones who can hurt us the most. Parents bring up their children with utmost care and love. What emotional trauma parents go through when they get abandoned by their adorable child? Abandoned and disheartened parents decide to teach their ungrateful son and insensitive daughter-in-law a lesson. Will they succeed?

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...