બાબુભાઈ ઉઠી ગયા - Babubhai Uthi Gayaલોકોનું માનવું છે કે જેન્તીભાઈના પુત્ર બાબુને એઇડ્સ છે. બાબુના મૃત્યુ પછી કોઇ પણ તેની વિધવા પત્ની નીલિમા સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર નથી. જો કે વિધુર સુન્દરલાલ તેની સાથે લગ્ન કરવા માટે ખૂબ જ આતુર છે. શું તે નીલિમાની સુંદર પર મોહી ગયો છે કે પછી તેનો કંઈ બીજો જ ઈરાદો છે? જેન્તીભાઈ તેમના નાના પુત્ર ગોટુ સાથે નીલિમાના લગ્ન કરાવવા માંગે છે. નીલિમાના ભાગ્યમાં શું લખાયું છે? નોકરાણીના નખરા અને રમૂજી સંવાદો તમને ચોક્કસ પેટ પકડી ને હસાવશે.

Jentibhai’s son Babu is believed to be an AIDs patient. After Babu’s death, nobody is willing to marry Babu’s wife Neelima. However, widower Sundarlal is very keen to marry her. What is his real intention? Jentibhai wants his younger son Gotu to marry Neelima. What lady luck has in store for Neelima? Naughty maid-servant and raunchy dialogues will surely tickle your funny bones.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...