ફેમિલીનું ફ્રૂટ સલાડ - Family Nu Fruit Saladસારી આવક હોવા છતાં પણ રવિકુમાર (રાજીવ મેહતા) તેમના પરિવારજનોની વધતી જતી ભૌતિક ચીજ-વસ્તુઓની માગણીઓ પૂરી કરવામાં અસમર્થ છે. શું તેમની પત્ની અને યુવાન બાળકો ક્યારેય તેમના પરસેવાની કમાઈની કિંમત સમજી શકશે? મધ્યમ વર્ગ પરિવારની આ વાર્તા દર્શકોના હૃદય જીતવામાં સફળ થાય છે.

Though Ravi Kumar (Rajiv Mehta) is earning decent salary, he is unable to meet the growing materialistic demands of his family. Will his wife and young chlidren ever realize the value of his hard-earned money? A story that every middle class family can relate to .

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...