ગાંધી તારી બીક છે, બાકી બધું ઠીક છે - Gandhi Tari Beek Chhe Baaki Badhu Thik Chheભ્રષ્ટ અને કથળેલ રાજકારણ સામે સામાન્ય માણસની લડાઈની આ વાર્તા છે. મહેન્દ્ર ગાંધી (વિપુલ વિઠલાણી) અને તેનું પરિવાર બૉમ્બ વિસ્ફોટનો શિકાર બનેલા પુત્ર આશિષને ન્યાય અપાવવા મથી રહ્યું છે. સમય જતા, મીડિયા પણ તેમની વહારે આવે છે. સમાજમાંથી સડો દુર કરવા માટે એક ક્રાંતિની જરૂર છે આ હકીકતનું તેમને ભાન થાય છે. તેઓ શું પરિવર્તન લાવે છે તે જાણવા માટે જુઓ આ નાટક જે તમને વિચારવા માટે વિવશ કરે છે.

It is the story of common man’s fight against our corrupt and faulty political system. Mahendra Gandhi (Vipul Vithlani) and his family is seeking justice for his son Ashish who has been a victim of bomb blast. Eventually, they manage to receive support from media. In the process, they realize that our society needs a revolution. To know what transformation they bring about, watch this thought-provoking drama.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...