હુ તુ તુ તુ આવી રમતની ઋતુ - ગુજરાતી ફિલ્મ - Hu Tu Tu Tu Aavi Ramat Ni Rutu - Gujarati Filmયશવર્ધન અને આદિત્ય ચોકસી - આ બંને ભાઈઓ કમોડિટી બજારના મોટા માથા છે. એક દિવસ, ચેસની રમત દરમિયાન તેમના વચ્ચે ચર્ચા થાય છે કે માણસનું વર્તન કે ગેરવર્તન તેના સંસ્કાર નક્કી કરે છે કે પછી સંજોગ. શું ખરાબ સંજોગ કોઈના શિષ્ટાચારને સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે? આ સવાલનો જવાબ શોધવા તેઓ એક પ્રયોગ કરે છે જેમાં તેઓ બુટલેગર ગુરૂ અને હાર્વર્ડ ગ્રેજ્યુએટ ઉદય(પાર્થ ઓઝા) નો ઉપયોગ તેમના પ્યાદા તરીકે કરે છે. તેઓ આ બંને પ્યાદાઓની જગ્યાની અદલબદલ કરે છે અને શરૂ થાય છે 'હુ તુ તુ તુ' ની ખતરનાક પણ રસપ્રદ રમત.

Siblings Yashwardhan and Aditya Choksi are kingpins of commodity market. One day, over a game of chess, they end up having argument and bet as to whether circumstances can completely change anyone's behaviour and etiquette or not. To experiment, they use roadside Con man Guru and Harvard Graduate Uday (Parth Oza) as their pawns and put their feet in each other's shoes. That is when the dangerous and life-changing game of HU TU TU TU begins. The urban Gujarati film HU TU TU TU – Aavi Ramat ni Rutu was released on 1st Jannuary, 2016 with 449 shows across 149 cinemas in Gujarat & Maharashtra. The movie completed 100 days in cinemas and also ran to full houses in Australia. The first urban Gujarati film directed by a woman director (Shital Shah) has unique subject and teaches basic fundamentals of commodity market.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...