અરમાન – સ્ટોરી ઓફ એ સ્ટોરીટેલર - Armaan - Story Of Storyteller


ક્યારેક મહત્વાકાંક્ષી અને કર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ ઠોકર ખાધા પછી કર્મના માર્ગમાંથી ચલિત થઈ જતી હોય છે. આ ફિલ્મ કર્મના સિદ્ધાંતનું મહત્વ સમજાવે છે. સંજોગો કેટલા પણ પ્રતિકૂળ કેમ ના હોય, જો માણસ ધીરજ રાખી પોતા કર્તવ્ય-પથને અનુસરવાનું ચાલુ રાખે તો સારા પરિણામોનું અજવાળું એક દિવસ બદનસીબીના અંધારાને દૂર કરે જ છે. અરમાન - એક મહત્વાકાંક્ષી દિગ્દર્શક છે. ફિલ્મ-ફાઇનાન્સર રાજેશ તેની સાથે વિશ્વાસઘાત કરી તેના પર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાડે છે. બદનામીથી નિરાશ થઈ અરમાન એક એવી જગ્યા પર જાય છે જ્યાં કોઈ તેને ઓળખતું ન હોય. ત્યાં તેની મુલાકાત વિચિત્ર પરંતુ રસપ્રદ એવી બિયારા નામની છોકરી સાથે થાય છે. બિયારા તેને કર્મનું મહત્વ સમજાવે છે અને ભટકેલા અરમાનને ફરી કર્મનો માર્ગ દેખાડે છે. અરમાન ફિલ્મ નિર્માતા બનવાની તેની ઈચ્છા પુરી કરવા ફરી એક વાર મેદાનમાં ઉતરે છે.

There are times when even highly motivated and aspiration-driven people tend to deviate from the path of Karma, especially when they feel let down by circumstances or people around. This film highlights the importance of Karma. No matter how adverse the situation may be, one must have patience and keep doing his Karma - good results will surely follow as there is always a light at the end of tunnel.

Armaan - an aspiring director is betrayed by a film-financier Rajesh. He is accused and proved guilty of cheating Rajesh. Disappointed with this defame, he goes to a place where noone knows him. There he bumps into weird but interesting girl Biyara. Biyara makes him understand the importance of Karma and makes him realize what his Karma should be. Enlightened Armaan returns to the pitch to play second inning and pursue his aspirations of being film-maker.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...