રંગ છે રાજ્જા - Rang che Rajjaઅમર દેસાઇ (સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા) એકદમ સીધો અને સરળ માણસ છે. ઘણી વાર અન્ય લોકો તેની હાંસી ઉડાવે છે. તેના જીવનમાં અવિશ્વસનીય પરિવર્તન આવે છે, જયારે તેનું રક્ત-કેન્સર પીડિત દર્દી તરીકે નિદાન થાય છે. તે ૬ મહિનાથી વધારે જીવી શકે તેમ નથી. અમર પથારીમાં મરવા કરતા, મોતને બહાદુરીથી ભેટવાનું નક્કી કરે છે. પોતાની જાનને જોખમમાં મૂકી, તે અન્ય લોકોના જીવ બચાવે છે. આતંકવાદ વિરોધી મિશન માટે સીબીઆઇ અને સરકાર તેનો સંપર્ક સાધે છે. સામાન્ય માણસના 'સુપર મેન'માં રૂપાંતરિત થવાની અત્યંત રમૂજી વાર્તા જે દર્શકોને ખડખડાટ હસાવે છે.

Amar Desai (Siddharth Randeria) is a simple guy. People around him find him idiotic and make fun of him. His life turns upside down after he gets diagnosed with blood cancer. He has six months to live. Amar decides to embrace death bravely rather than die in bed. He puts his life in danger and performs many heroic deeds to save people. He is even approached by CBI and the Government for very crucial anti-terrorism mission. How long will he live? Hilarious story of common man getting transformed into ‘Super-man’.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...