બાબો આવ્યો કુરિયરમાં - Babo Aavyo Courier Maરસિકલાલ જોબનપુત્રાની પત્ની માવતરે જવા નીકળે છે. આશિક-મિજાજ રસિકલાલ અને તેમના બે છેલબટાઉ પુત્રો - પ્રેમ અને બંટી (વિપુલ વિઠલાણી )ને જાણે કે મોકળુ મેદાન મળી જાય છે. તેમની બધી યોજનાઓ પર પાણી ફરી વળે છે જ્યારે કુરિયર કંપની તેમના ઘરે નવજાત બાળકની ડીલીવરી કરે છે. બાળક સાથે એક પત્ર પણ છે જેમાં લખ્યું છે કે જોબનપુત્રા બાળકના પિતા છે પણ તેમાં પ્રથમ નામનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. જોબનપુત્રા પરિવાર બાળકથી છૂટકારો મેળવવાના પ્રયાસો કરે છે અને અવનવી મુસીબતોને નોતરું આપી બેસે છે. મસ્ત મજાનું રમૂજી નાટક!

Rasiklal Jobanputra’s wife leaves for her parents’ house. Flirtatious Rasiklal and his two sons Prem and Bunty (Viput Vithlani) are all set to enjoy the freedom. All their plans get ruined when they receive surprise package (baby) through courier. Though the letter accompanying baby states that Jobanputra is baby’s father, it does not mention first name. Jobanputras end up inviting various troubles for themselves as they try to get rid of baby. Ultimate Laugh-riot!

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...