પાસપોર્ટ - ગુજરાતી ફિલ્મ : Passport - Gujarati Filmઅમેરિકાની વિદ્યાર્થીની એના ભારતીય સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કરવા અમદાવાદ આવે છે. અમદાવાદમાં તેનું પર્સ ખોવાય જાય છે અને પર્સમાં તેનો પાસપોર્ટ હોય છે. તેનો કોલેજનો મિત્ર કબીર (મલ્હાર ઠાકર) તેને પર્સ શોધવામાં મદદ કરે છે. જો પાસપોર્ટ જલ્દી નહીં મળે તો એનાને ભારત છોડવું પડશે. અધૂરામાં પૂરું, એક અતરંગી ડોન અને રહસ્યમય ચોર પણ આ પાસપોર્ટ શોધવાની રમતમાં તેમની સાથે જોડાય છે અને મચે છે હાસ્યની ધમાચકડી!

Anna, an American student comes to Ahmedabad to explore Amdavadi Culture. During her stay, she loses her purse carrying all essentials including her passport. Kabir (Malhar Thakar – Chhello Divas fame Vicky), her college friend helps her find the lost passport. Will they get hold of it? If they don’t find it soon, Anna will have to leave India. It becomes the roller-coaster ride of entertainment when a maverick don and a mysterious thief join the crazy band; and together this band plays the music of love, thrill, betrayal and humour. Get ready to experience chase, fun, drama, happiness and comedy!

રૂપિયાની રાણી ને ડોલરિયો રાજા - Rupiya Ni Rani Ne Dolariyo Rajaસમૃદ્ધ જમીનદાર કિશન અને શિક્ષક જીવન ખૂબ જ સારા મિત્રો છે. તેમના બાળકોના જન્મ પહેલા જ, તેઓ વેવાઈ બનવાનું નક્કી કરે છે. તેમના જન્મ પછી, તેઓ નવજાત બાળકો મુંજાલ અને ગોમતીના ઘોડિયા લગ્ન લે છે. કિશનનું કુટુંબ અમેરિકા જવા રવાના થાય છે અને બંને પરિવારોનો સંપર્ક તૂટી જાય છે. ૨૦ વર્ષ પછી, એક દિવસ કિશન તેની પત્ની અને પુત્ર મુંજાલ સાથે ભારત આવે છે. મુંજાલ ગોમતીને અનહદ પ્રેમ કરે છે, પરંતુ તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે. શું કારણ હોઈ શકે? બીજી બાજુએ, ગોમતીના બાળપણનો મિત્ર રાઘવ તેની સાથે લગન કરવા ઉત્સુક છે. છેવટે ગોમતી કોની સાથે લગ્ન કરશે?

Jeevan, a teacher and Kishan, a rich landlord are very good friends. They decide to get their children married to each other even before they are born. After their birth, they perform marriage rituals of newborn babies Mujhal and Gomti. Kishan’s family leaves for USA and loses contact with Jeevan. After 20 years, Kishan returns with his wife and son Munjhal. Munjhal has undying love for Gomti but refuses to accept her. What is the reason? Gomti, on other hand, has option to marry his childhood friend Raaghav. Who will she finally marry?

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...