પાસપોર્ટ - ગુજરાતી ફિલ્મ : Passport - Gujarati Filmઅમેરિકાની વિદ્યાર્થીની એના ભારતીય સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કરવા અમદાવાદ આવે છે. અમદાવાદમાં તેનું પર્સ ખોવાય જાય છે અને પર્સમાં તેનો પાસપોર્ટ હોય છે. તેનો કોલેજનો મિત્ર કબીર (મલ્હાર ઠાકર) તેને પર્સ શોધવામાં મદદ કરે છે. જો પાસપોર્ટ જલ્દી નહીં મળે તો એનાને ભારત છોડવું પડશે. અધૂરામાં પૂરું, એક અતરંગી ડોન અને રહસ્યમય ચોર પણ આ પાસપોર્ટ શોધવાની રમતમાં તેમની સાથે જોડાય છે અને મચે છે હાસ્યની ધમાચકડી!

Anna, an American student comes to Ahmedabad to explore Amdavadi Culture. During her stay, she loses her purse carrying all essentials including her passport. Kabir (Malhar Thakar – Chhello Divas fame Vicky), her college friend helps her find the lost passport. Will they get hold of it? If they don’t find it soon, Anna will have to leave India. It becomes the roller-coaster ride of entertainment when a maverick don and a mysterious thief join the crazy band; and together this band plays the music of love, thrill, betrayal and humour. Get ready to experience chase, fun, drama, happiness and comedy!

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...