રૂપિયાની રાણી ને ડોલરિયો રાજા - Rupiya Ni Rani Ne Dolariyo Rajaસમૃદ્ધ જમીનદાર કિશન અને શિક્ષક જીવન ખૂબ જ સારા મિત્રો છે. તેમના બાળકોના જન્મ પહેલા જ, તેઓ વેવાઈ બનવાનું નક્કી કરે છે. તેમના જન્મ પછી, તેઓ નવજાત બાળકો મુંજાલ અને ગોમતીના ઘોડિયા લગ્ન લે છે. કિશનનું કુટુંબ અમેરિકા જવા રવાના થાય છે અને બંને પરિવારોનો સંપર્ક તૂટી જાય છે. ૨૦ વર્ષ પછી, એક દિવસ કિશન તેની પત્ની અને પુત્ર મુંજાલ સાથે ભારત આવે છે. મુંજાલ ગોમતીને અનહદ પ્રેમ કરે છે, પરંતુ તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે. શું કારણ હોઈ શકે? બીજી બાજુએ, ગોમતીના બાળપણનો મિત્ર રાઘવ તેની સાથે લગન કરવા ઉત્સુક છે. છેવટે ગોમતી કોની સાથે લગ્ન કરશે?

Jeevan, a teacher and Kishan, a rich landlord are very good friends. They decide to get their children married to each other even before they are born. After their birth, they perform marriage rituals of newborn babies Mujhal and Gomti. Kishan’s family leaves for USA and loses contact with Jeevan. After 20 years, Kishan returns with his wife and son Munjhal. Munjhal has undying love for Gomti but refuses to accept her. What is the reason? Gomti, on other hand, has option to marry his childhood friend Raaghav. Who will she finally marry?

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...