પ્રેમજી : એક યોદ્ધાનો ઉદય - ગુજરાતી ફિલ્મ - Premji - Rise Of A Warriror - Gujarati Film


પુરી ફિલ્મ જોવા અહીંયા ક્લિક કરો

એક સામાન્ય માણસ પ્રેમજીના અસામાજિક તત્વ સાથેના સંઘર્ષની આ વાર્તા છે. પોતાના કરતા અનેક ઘણાં શક્તિશાળી રઘનાથ માલણથી હારેલો પ્રેમજી ફરી એક વાર આત્મ-વિશ્વાસ કેળવે છે અને અનિષ્ટનો ખાત્મો કરવા સજ્જ થાય છે. તેની આ લડાઈમાં તેની માતા, પ્રેમિકા અને તેના મિત્રો પણ તેનો સાથ આપે છે. શું પ્રેમજી તેના અને તેના પરિવાર સાથે થયેલા અન્યાયનો બદલો લેવામાં સફળ થશે?

This film is all about eternal fight between Good and Evil. Introvert Premji Mehul Solanki) comes to Ahmedabad from a village in Kucth. His college-mates find his behviour bizarre and outlandish. When they get to know about his tragic past, they support him in his fight against wicked Raghnath Malan (Vishal Vaishya). Premji who could not even think of facing the ruffian earlier, is now all set to destroy him.

Premji : Rise of a Warrior received 10 prestigious Gujarat State Awards for the year 2015, STATE GOVERNMENT AWARDS
Best Film : Twinkle Vijaygiri Bava
Best Director: Vijaygiri Bava
Best Writting: Vijaygiri Bava & Girish Parmar
Best Actor : mehul Solanki
Best supporting :Maulik Nayak
Best Music :Kedar Upadyay & Bhargav Purohit
Best Lyrics Milind Gadhvi
Best Singer Vratini
Best Sound Design: Parth Desai & Sunny Desoza
Best Cinematography : Pratik Raj

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...