આવ તારું કરી નાખું - Aav Taru Kari Nakhuઅમર લોકો પાસેથી ઉધાર લઈને ઘરનું ગાડું ચલાવે છે. તેની પત્ની અવની ગર્ભવતી થતા તે પત્નીને પરિસ્થિતિનો હવાલો આપીને ગર્ભપાત કરાવવા કહે છે. અવની ગુસ્સામાં અબોર્શન કરાવી નાખે છે. આ બાજુ અમરના માતાપિતા પૌત્રનું મોઢું જોવાની આશાએ અમરના ઘરે આવે છે અને અમર-અવની હકીકત પર ઢાંકપીછોડો કરવાની કોશિષ કરે છે. આ બધી વાતો વચ્ચે એક રહસ્ય છુપાયેલું છે. જાણો અને માણો લાગણીના દીવાથી પ્રેમનો પ્રકાશ પાથરતું નાટક.

Amar and Avni are a happily married couple. Avni is expecting her first child but Amar does not want the child and tells Avni to abort citing financial reason. Avni agrees with Amar and aborts the child she has already informed Amars parents about it. Now they want to visit Amar and Avni. How will Aamr and Avni hide the truth from them. What will be their reaction on hearing the news of the abortion. Watch this entertaining comedy.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...